1.Ban giám hiệu:TTHọ và tênChức vụ và nhiệm vụSố điện thoại1Phạm Thị Song HàBí thư Chi bộ – Hiệu trưởng – Phụ trách chung.0977722922. 2: Tạ Thị Thu Chè – Phó hiệu trưởng – Phụ ...