Hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự được phát biểu tham luận trong hội thảo “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trước tiên cho tôi gửi quý vị đại biểu cùng toàn ...