BAN GIÁM HIỆU : T Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1.Phạm Thị Song Hà Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng – Phụ trách chung. 0977.722.922 ; 2.Trần Thị Khánh Hòa  Phó hiệu trưởng – Phụ ...